Hur väljer jag rätt

gymnasieskola?

Välja gymnasieskola?

En del vet redan vad de vill läsa på gymnasiet och andra tycker det är jättesvårt att välja. Att välja gymnasium kan vara avgörande för hur ditt framtida yrkesliv ser ut. Väljer man ett yrkesförberedande program kan det krävas kompletterande kurser om man sedan bestämmer sig för att läsa på universitet inom ett annat område. 

Är man osäker på vad man vill arbeta med kan det vara bättre att välja ett högskoleförberedande program. Då kan du efter gymnasiet välja att läsa vidare vid universitet eller högskola. 

Högskoleförberedande

Ett högskoleförberedande program omfattar alla de ämnen som behövs för att få grundläggande behörighet som krävs för att kunna läsa vidare på högskola eller universitet. Utöver dessa grundläggande ämnen finns det för vissa universitetsprogram krav om andra kunskaper. Tex om du vill bli mattelärare behöver du förtuom Matematik 1 även ha godkänt i Matematik 4.

Yrkesförberedande

Under ett yrkesförberedande program läggs mer tid för yrket. Tanken är att du direkt efter avslutad gymnasieutbildning ska kunna utöva yrket alternativt studera vidare på en yrkeshögskola. Skulle du vilja studera på en högskola eller universitet kan du läsa till extra ämnen för att få behörighet. Detta kan du göra efter avslutat program eller med hjälp av de individuella valen. Prata med din studiehandledare om du vet att du vill få högskolebehörighet.

Riksrekryterande program

Förutom de 18 program som finns i yrkesförberedande och högskoleförberedande så finns det även 6 stycken riksrekryterande program. Dessa program får man söka till oavsett i vilken kommun man går i. De finns till för att bevara speciella yrken. 

Vad gör jag om jag inte är behörig till gymnasiet?

Gick det inte riktigt så bra som du önskat i gymnasiet? När man inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram finns det val att läsa introduktionsprogram istället. Dessa program har för avsikt att förbereda dig antingen för ett arbete eller för att ge dig den behörighet du saknar för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram. 

Prata med din studievägledare för att få hjälp med vad som passar just dig och dina förutsättningar. De program som finns är: